Naar een verkennend 2018!

Mijn oog viel op onderstaande tekst, dat al langer op mijn bureau ligt. Ineens, zonder er veel over na te denken, schreef ik er dit bericht ter afsluiting van 2017 bij.

Immers zo naar het einde van het jaar toe, gaan mijn gedachten regelmatig terug naar die mooie en lieve mensen die ik heb ontmoet en de processen die we samen hebben bewandeld.

In de coaching gaan we ervan uit, dat de mens van nature heel, compleet én creatief is en daarom in staat is om van een wens, al dan niet met hulp, werkelijkheid te maken.

Op het gebied van relaties, gezondheid en ook werk heb ik dit proces van wens naar werkelijkheid zelf nu al vaker mogen meemaken. Doorgeven hoe dit werkt en vooral hoe het voelt, is wat ik het liefste doe. Immers door zelf de stappen voorwaarts en teruggehouden te ervaren, kunnen we ze ook bewust op onszelf toepassen.

Mensen die dit écht willen, kiezen uiteindelijk niet voor het veranderen van dingen in de externe wereld, maar nemen de werkelijkheid als uitgangspunt en maken een heuse transformatie door waardoor zij het zelf zijn die veranderen.

Tenslotte wil ieder mens vrij zijn: zich kunnen ontwikkelen, een bepaalde mate van balans ervaren en doen wat vervulling geeft. Door zelf de verandering te zijn die wij wensen, verandert onze omgeving mee en is het proces naar werkelijkheid al in gang gezet. Het is een natuurlijke weg die vanzelf gaat, wees je bewust, het werkt alsmaar door.

Dat mijn gedachten naar deze mensen uitgaan spreekt dus wel voor zich. We hebben veel gedeeld en nauw samengewerkt. Er zijn stappen vooruit en uit veiligheid soms ook even niet gemaakt. Ik wens ze hier van harte, en zij kunnen weten wat het betekent; fijne Kerstdagen en een ‘coherent’ Nieuw Jaar toe!

Mijn eigen wens voor het komende jaar is ruimte krijgen om meer mensen te kunnen helpen. Naar mijn idee liggen er nog veel kansen tussen leven in strijd met de werkelijkheid (met alle gevolgen van dien) enerzijds en het gaan doorlopen van een coachingstraject anderzijds. Die kansen brengen we graag voor iedereen dichterbij. Hierover in het nieuwe jaar meer. Mocht je persoonlijk op de hoogte gehouden willen worden stuur me dan even een bericht.

Voor dit moment wens ik iedereen die dit leest natuurlijk ook fijne feestdagen en alvast een verkennend 2018 toe!

Lieve groet,
Herma